Székesfehérvári Szív Egyesület
fejléckép

Szolgáltatásaink

Beszámoló 2019-ről

zöveges beszámoló a 2019-es évről

 

   Kedves Egyesületi tagok, Sporttársak ! 
 
   Szeretettel köszöntelek Benneteket a Székesfehérvári Szív Egyesület közgyűlésén. Külön tisztelettel üdvözlöm új társainkat, akik ebben az évben léptek be hozzánk, bár a tavalyi évhez képest kevesebben voltak.
   Kérem, hogy hallgassátok meg évértékelő beszámolómat.
A 2019-es esztendő nem volt olyan mozgalmas mint a mege-lőzőév, de azért történt most is ez-az.
  1. december végén megtartottuk évzáró közgyűlésünket és a karácsonyi ünnepségünket, boldog új évet kívánva egymásnak. Ekkor ismertettük a tagsággal, hogy a 2019. január 1.-től a Sz.Sz.E. Közhasznú Nonprofit Szervezet lett, ahova az adó 1%-át lehet utalni.
   Örömmel üdvözöltük egymást 2019.január első sportfoglal-kozásain. Ebben az évben is ellenőrizte a vezetőség anyagi és könyvelési munkáját a Felügyelő Bizottság. Az új tagok alá-írásukkal vették tudomásul a honlapunkon szereplő módosí-tott „Alapszabályt”, ínformációt, események beszámolóját.
   2019-es évben is DR Boznánszky Petra kaardiológus orvos tartja kezében az egyesület egészségét, heti egy-egy tag esetében.
   Március 8.-án szokásunkhoz híven a fiaink virággal és csoki-val köszöntötték a hölgy tagokat. Puszival viszonoztuk kedvességüket.
   Április 6.-án beneveztünk a „VII. Fehérvári Halünnepre”. Magda Jocó a horgász versenyen vett részt, a halászlét az idén Almásiné Rózsika vezetésével a nők főzték. A „csontos halat” (vadpörköl) Faragó Gabi készítette. A megjelent 30fő mindent elpusztított ez a kellemes napon.
   Május 18.-án Öreghegyen a Közösségi háznál részt vett a csapat a „Botra fel” találkozón, ahol 3km gyalogtúra volt a cél.
   Június 5.-én Cegléden már rutinosan vettünk részt 35 taggal a Decatlon rendezte ”Szépkorúak Sportfesztiválján”. A ver- senyt korcsoportokra, nemekre bontották. Egyesületünk több tagja is helyezést ért el. Málits Jani, Horváth Imre, Köves Laci, Kisné Terike.
   Június 15.-én volt a Feketehegy-SzárazrétiGasztóudvarbana „Borsófesztivál” rekkenő hőségben. A menü tárkonyos csirkeragú leves borsóval, majd vaddisznó pörkölt borsos ga-luskával Lajkó Irénke vezetésével. Díjat nyertünk a dekoráció-ért és tálalásért.
   Június 17.-én vidáman és jókedvűen gyűltünk össze a Deák Ferenc Iskola udvarán egy kis kerti partira. A zsíros kenyér lila-hagyma és az erős paprika után a borocska energiát adott a sportversenyre. Darts, kiskapura rúgás és a célba dobás volt a feladat. Nem is volt olyan könnyű. A legjobb eredményeket oklevéllel és csokival jutalmaztuk.
   A Zalaegerszegi Szív Egyesület még áprilisban elküldte a meghívóját a MASZEOSZ IV. sporttalálkozójára. A részvételi lelkesedés most is nagy volt. Támogatásért fordultunk az                                      
Önkormányzathoz. Kérésünket 230.000.-ftal honorálták, melyet az 50 fős autóbuszhoz használtunk fel, a jó bevált Németh Sanyi vezetésével. Végül 60 fővel vettünk részt. Szo-kás szerint odafelé megtekintettük az útba eső Zalavárt. Szombaton kora reggel kezdődtek a versenyek 11 sportágban nemek, korosztályok szerint. 9 aranyérem, 9 ezüstérem, 8 bronzérem volt a végeredmény, a városok közötti sorrendbe ezüstérmesek lettünk. Fülöpné Ágikát, LakyLacibácsit mint legidősebb aktív sportolót DR Orbán Csaba MASZEOSZ elnöke köszöntötte. Gratulálunk mindenkinek. Hazafelé megtekintettük a BazitaTVtornyot a gyönyörű panoráma miatt. Balatonszentgyörgyön jártunk a Csillavár Múzeumban a panoptikum és baba gyűjtemény miatt.
   Jöhetett a nyári vakáció!!!!
   Szeptember 8.-án Budapesten a Magyar Szabadidősport Szövetség által rendezett „Családi Mozgásfesztiválon 7 fővel vettünk részt. Evezés volt vízen - szárazon, asztalitenisz, tánc, szellemi játék. Örömmel, vidáman tértünk haza. Klassz volt!
   Szeptember 21.-én a XV. Fehérvári Lecsófőző vigasság szom-baton volt. Magda Jocó főszakács főzte a napi menüt, mely 3 féle változatból állt.” Kávai „(lecsó,tarhonya,csülök, köröm, patiszon),tojásos, virslis változásból állt. Egyik jobban ízlett, mint a másik. A zsűri elé pirított zsemleágyon vittünk a három finomságból. Sajnos a” szerencse malaca” az idén minket kife-lejtett a 110 nevezett ételek kisorsolásából.
   Szeptember 28.-án következett a „Civilnap”. Már a megszo-kott helyen, a megszokottak mellett állították fel a helyünket. Fábián Árpi gyógytornászunk vezetésével bemelegítő, bemu-
tató tornát tartottunk. A szív alakú lufink és csoki sikert arat-tak a szórólapok társasága mellett a látogatóknál. Reméljük sikerült új tagokat toborozni.
   Szeptember 30.-a „SZÍV Világnapja”. Ez alkalomból az egye-sület kardiológus orvosa DR Boznánszky Petra előadást tartott a magas vérnyomásról. Sok kérdés is elhangzott.
   November 19.-én a Közgyűlésen megszavaztuk, hogy a 2020-as évben a MASZEOSZ által megbízást kapott egyesületünk rendezi az V. jubileumi sporttalálkozót. Minden-ki szívesen jelentkezett a szervezésre. Ekkor szavaztuk meg egyhangúan a tagságidíj 7.000.-ftra emelését. Szintén ekkor köszöntöttük a Nemzetközi férfinap alkalmából verssel, aján-dékkal „fiainkat”.
    December 17.-re szerveztük az évzáró karácsonyi ünnep-ségünket. Jakabné Orsika verssel köszöntött bennünket. Esze-getés-iszogatás közben Bozai Gábor gondoskodott a régi fényképek felidézéséről. Köft Jenő fából készített mindenki részére pici karácsonyfát és a jövő évi falinaptár volt az ajándék, mely emelte az ünnep hangulatát.
    A 2019-es év költségeit a tagság által befizetett tagdíjból,az önkormányzati pályázatokon nyert összegekből és a képviselők felajánlásából fedeztük.
Ez mindösszesen:     2.939.000.-ft volt.
Az összes kiadás :     3.009.000.-ft volt.
Maradt                :        - 70.000.-ft
   Az egyesület tavalyi költségvetése megtekinthető a könyvelői iroda által összeállított szakmai beszámolóból, amit a Székesfehérvári Törvényszéknek is be kell küldeni hivatalosan a közgyűlés elfogadása után, a jelenléti ívvel együtt. A felsorolt rendezvényekről szóló beszámolók, fény-képek megtalálható honlapunkon, részletesen, folyamatos frissítéssel Nagy Janinak köszönhetően.     (www.szekesfehervariszivegyesulet.hu)
   Kérem, hogy a Közgyűlés kézfeltartással fogadja el a 2019-es évet értékelő beszámolómat.
 
Székesfehérvár 2020.szeptember 15.
 
                                                                 Komjáthy György elnök

* * * 

 

Statisztikai számjele:                              18747650-9499-529-07

 

Szervezet nyilvántartási száma:               07-02-0003015

Szervezet adószáma:                             18747650-1-07

Vállalkozás megnevezése:                       Székesfehérvári Szív Egyesület

Vállalkozás címe:                                    8000 Székesfehérvár Zrínyi utca 2

 

 Kiegészítő melléklet

a 2019. évi Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolóhoz

 

 "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

   

Keltezés: Székesfehérvár, 2020.09.15                                            ………………………………

 

 P.H.

Általános rész

            A szervezet teljes cégneve:               Székesfehérvári  Szív Egyesület

            Rövidített cégneve:

            Székhelye:                                        8000 Székesfehérvár Zrínyi utca 2

 

 Alakulás és bejegyzés kelte:              2016.05.12    

Adószáma:                                        18747650-1-07

Országos azonosító::                          0700/60023/2016/2300020550432

Nyilvántartási száma:                         07-02-0003015

         Közhasznúsági fokozat:                     Közhasznú      2018.10.17.

  

Az egyesület képviselője:  Komjáthy György

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: Rockenbauer Csilla

Regisztráció száma:  133448

A szervezet könyvvizsgálatra nem kötelezett.

 

Számvitel politika:

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

 Jelen beszámoló a Székesfehérvári Szív Egyesület

 2019.01.01-től 2019.12.31 időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2019.12.31

Mérlegkészítés időpontja: 2020.03.31

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a szervezet a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. Alapítvány a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan:

A típusú egyszerűsített éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan:

Egyszerűsített összköltség eljárással,

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések  a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: 8000 Székesfehérvár Zrínyi utca 2.

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

Az egyesület eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a fordulónapon kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

Az egyesület tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint került megállapításra. 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre 2019.12.31-én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra. 

Szabályzatok: az egyesület rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az előző üzleti évhez képest nem változtak.

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

A mérlegben és az erdménykimutatásban a 2019 és a 2018 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

 

Tájékoztató rész:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 0 fő, a személyi ráfordítás 24 e Ft gyógytornász megbízási díj volt.

Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesülnek.

Támogatási program keretében kapott visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő  támogatásra vonatkozó adatok bemutatása a közhasznúsági mellékletben szerepel.

Környezetvédelem

Az egyesületnek sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenı

környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. Veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

Az egyesület határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége:  0 eFt

Hátrasorolt kötelezettség:  nincs.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség nincs.

* * * 

 

 Székesfehérvári Szív Egyesület közgyűlése a 2019-es évről
2020. szeptember 15.
Jelenléti ívFel↑